Sila maminej modlitby - Pimpollo - Rodinné centrum Krásna

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Sila maminej modlitby s Aďou

je zoskupenie mamičiek pod vedením jednej z nich, ktoré sa stretáva od mája 2015, každý druhý štvrtok v mesiaci, za účelom spoločnej modlitby za svoje deti. Naším "mottom" je: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, bude odmenené. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej na budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Por Jer 31, 16-17)
Každé stretnutie začína modlitbou k Duchu svätému, nech vstúpi do nášho spoločenstva a otvorí naše srdcia. Následne je predstavená nová téma v podobe mini prednášky spojenej s mini diskusiou v ktorej si mamky vymieňajú svoje skúsenosti k téme mesiaca. V ďalšej časti sa predstaví modlitba na daný úmysel, ktorú sa spoločne pomodlime a tkz. výzbroj - jednotlivé čítania zo svätého písma, úzko súvisiace s témou mesiaca, ktoré si postupne nahlas predčítavame zo sv. Písma. (Tieto krátke pasáže z Písma majú povzbudiť  mamičky otvoriť si sv. Písmo aspoň raz v mesiaci:-).
Pokračujeme našou pravidelnou modlitbou matiek, ktorú sa môžu mamky dennodenne modliť aj v súkromí domova a na záver stretnutia máme vo zvyku vymieňať  si tipy, námety, recenzie na zaujímavé knihy s náboženskou tematikou, ktoré sme čítali a máme záujem ich odporučiť či navzájom si tieto knižné tituly požičať.
Príklad tém, ktoré sme si spoločne prebrali: Odovzdávať naše deti do Božích rúk, Ochrana pred zlom, Cítiť sa milovaný a prijímaný a pod.

Modlitby matiek
Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu mamu...
Nauč ma chápať moje deti,
počúvať trpezlivo to, čo musia povedať
a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma od toho,aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som bola k nim tak vľúdna,
ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala na ich chybách,
alebo sa uchýlila k zahanbeniu či zosmiešňovaniu,
keď sa mi znepáči ich konanie.
Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala,
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži,
pomôž mi, môj Pane, radšej byť ticho.
Nech si vždy uvedomujem,
že moje deti sú deti,
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Daj, nech ich neokrádam o možnosť poslúžiť sebe samým
a robiť vlastné rozhodnutia.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných žiadostiach
a odvahou odoprieť im privilégiá,
ktoré by im uškodili.
Urob ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma,
tak ako ja milujem a napodobňujem Teba.
Amen.

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“ 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky