Spoločne a navzájom - deti - Pimpollo - Rodinné centrum Krásna

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SPOLOČNE A NAVZÁJOM
cvičenie pre mamičky s deťmi  od 1-6 rokov so Silviou

Cvičíme 1x týždenne v organizovanej lekcii, ktorá je dlhá 45 minút.
Lekcia je rozdelená na úvodnú časť - sprevádzanú jednoduchými cvikmi
v rytme detských básní a piesní, hlavnú fázu - systematické cvičenie mamičky s dieťaťom, cvičenia pre mamičky a fázu relaxácie s doprovodom hudby.

Náplň lekcie:
 • cvičenie s dieťaťom v náručí
 • cvičenie na zemi
 • napodobivé hry, imitovanie zvieratiek
 • prekážkové dráhy, závody, súťaže
 • cvičenie na overballe a fitlopte
 • cvičenie v rytmickom doprovode pesničiek a básničiek, tančeky
 • Všetko, čomu sa v jednotlivých lekciách venujeme je vyučované citlivou
 • a nenásilnou formou za doprovodu riekaniek a pesničiek s jednoduchými textami, rytmom a melódiou.

Výučba je zameraná na rozvoj všetkých dôležitých schopností potrebných pre zdravý a všestranný vývoj dieťaťa:
 • upevňovanie citových väzieb
 • správne ovplyvňovanie psychomotorického vývoja
 • pozitívny vplyv na rozvoj pamäti, sústredenosti a schopnosti spolupracovať
 • rodičia získajú veľa námetov na činnosti s deťmi doma vo voľných chvíľach
 • psychické otužovanie dieťaťa - nácvik komunikácie, príprava na vstup do kolektívu
 • pozitívny vplyv na všestranný rozvoj dieťaťa (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, rovnováha, koordinácia pohybov, sila svalov)
 • výchovný proces k získaniu spoločenských a pohybových návykov

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky