Pimpollo - Cvičenie s deťmi v šatke či nosítku®

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame

Občianske združenie PIMPOLLO
prevádzkovateľ kurzov Cvičenie s deťmi v šatke či nosítku®
Cvičenie s deťmi na srdci je popôrodné cvičenie, kedy je dieťa k matke pevne a zdravo pripútané šatkou či ergonomickým nosítkom.Je koncipované s dôrazom na kontaktné rodičovstvo, podporuje a upevňuje vztahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom.

Aktuality


Nový rozvrh cvičenia už čoskoro :)


Uvidíme sa na Jazere, KVP a v Krásnej.


Prihláste sa už teraz !

Sears:
"Je to prirodzené, že deti tancovanie upokojuje. Celý ich život v maternici u matky pociťovali, aké to je, pohybovať sa. Deti po narodení priamo túžia po pohybe, pretože to pre nich (až doteraz) bolo bežné. Keď sa nehýbu, znepokojuje ich to, nerozumejú tomu a to im naháňa strach. "
INFORMÁCIE o k organizácii kurzov ( HŠ Yamaha a KĽT Halúzka) v súvislosti s COVID-19

  • pred vstupom do učebne si rodičia aj deti vydezinfikujú ruky
  • zákonný zástupca pred začiatkom hodiny podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti neprišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19
  • v prípade podozrenia  lektora na chorobu, ktorá by mohla ohroziť zdravie ostatných, si prevádzkovateľ  kurzov vyhradzuje právo vylúčiť choré dieťa ako aj rodiča z vyučovania
  • lektor na hodine používa štít
  • pomôcky sa počas hodiny nerozdávajú ani nezbierajú, každý rodič dostane na začiatku hodiny sadu nástrojov, ktoré sa budú počas hodiny používať a ktorú na konci hodiny vráti lektorovi na dezifenkciu pred ďalším použitím
  • maskoti jednotlivých programov sa budú vítať a lúčiť s deťmi bez fyzického kontaktu
  • medzi jednotlivými hodinami sa priestor vetrá a dezinfikuje, čo môže spôsobiť menší časový posun začiatku nasledujúcej hodiny

Lucia Miklošová
štatutárny zástupca Pimpollo, o.z.

Návrat na obsah