Košice - Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah

POBOČKY - KOŠICE


Rozpis výučby v školskom roku 2021/2022


Rozvrh hodín sa môže v priebehu školského roka meniť.
V prípade záujmu o kurz prosím vopred kontaktujte lektorku. ☺

KVP
Centrum voľného času, EP Starozagorská 8, Košice – KVP
Deň
Čas
Vek
Štvrtok
16.00 - 17.00
3 - 4 ročné deti
Štvrtok
17.00 – 18.00
5 - 6 ročné deti

JAZERO
Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice - Nad jazerom
Deň
Čas
Vek
Utorok
15.00 - 16.00
6 - 9 ročné deti
Utorok
16.00 - 17.00
3 - 4 ročné deti
Utorok
17.00 – 18.00
5 - 6 ročné deti

JAZERO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice – Nad jazerom
Deň
Čas
Vek
Pondelok
14.00 - 15.00
6 - 9 ročné deti

KRÁSNA
Kaštieľ Krásna, Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 2, Košice – Krásna
Deň
Čas
Vek
Streda
16.30 - 17.30
3 - 6 ročné deti
Návrat na obsah