O tanci - Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah

Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu
a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.

Prínos tanca
  • Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie
  • Povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku
  • Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu
  • Je umeleckým, emocionálnym alebo erotickým vyjadrením myšlienok
  • Posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života
  • Cibrí spoločenské správanie
  • Je to jedna z mála aktivít, ktorej sa môže venovať muž aj žena
  • (zdroj: wikipedia)

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov  folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti).
Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“.
Pojmom folklór sa súhrnne označujú ľudové piesne, hudba, tance, slovesnosť, hry
a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu formou priamej komunikácie.

Ľudový tanec
pohybovo-hudobné umenie predovšetkým vidieckeho obyvateľstva, ako aj tanečné prejavy prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, prispôsobené miestnym podmienkam. Označujeme ním druh tanca, na ktorom sa autorsky rozhodujúcim spôsobom podieľali anonymní tvorcovia, ktorí ho formovali, preberali, uchovávali a pretvárali tradovaním z generácie na generáciu. Ľudový tanec je jav synkretický, jeho hlavnými zložkami sú pohyb, hudba a pieseň, vedľajšími rôzne obsahové a výtvarné zložky, ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajmi, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom a podobne). Ľudové tance sa vyskytujú na celom území Slovenska. Niektoré typy tanca sú rozšírené všeobecne, u iných sa výskyt viaže na konkrétnu väčšiu či menšiu oblasť, lokalitu, sociálnu či vekovú skupinu alebo etnikum.
Hudobný podklad ľudových tancov na Slovensku je spravidla vokálno-inštrumentálny. Tanečné piesne vznikli v úzkej väzbe s tancami. Majú:
a) piesňovú podobu pri spievaných tancoch (chorovody, dievocké a ženské kolesové tance);
b) formu rozkazovačiek alebo predspevov;
c) inštrumentalizovanú, hudobnými nástrojmi pretvorenú, variovanú a ozdobenú formu. Inštrumentálna hudba, ktorá tvorí melodicko-rytmický podklad väčšiny ľudových tancov, existovala vo forme sólových inštrumentov alebo ensemblovej hudby.
Pri ľudovom tanci je dôležitá tanečno-hudobná väzba. Môže byť pevná, vo vzťahu k tancu a tanečníkom relatívne nemenná (napríklad figurálne tance s pevnou formou), alebo variabilná a na jej utváraní sa môže zúčastniť tanečník (improvizované krútivé tance). Zberom, vedeckým výskumom, dokumentáciou a odbornou interpretáciou tanečnej folklórnej tradície sa zaoberá etnochoreológia.
Autor: Dana Kľučárová
Návrat na obsah