Pravidlá - Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah

1. Na vyučovanie prichádzajte 15 minút pred začiatkom lekcie, aby sa deti stihli prezliecť do cvičebného úboru (odporúčame - tričko, suknička, legíny, tepláčiky, cvičky,  plátenky) v šatni pridelenej nášmu krúžku. Pred začiatkom hodiny navštívte s dieťaťom toaletu.
Pre dieťa prichádzajte prosím včas.

2. Deti sa na hodinách zúčastňujú bez prítomnosti rodiča. Pre rodičov  a ostatných rodinných príslušníkov, poprípade nových záujemcov, pripravíme v prvom aj v druhom školskom  polroku  jednu  otvorenú hodinu.

3. Na hodinách nie je dovolené jesť!  Dieťatku však pribaľte  fľašu  s  nápojom. Deti majú na pitie spoločné prestávky.

4. Akékoľvek zhotovovanie obrazového záznamu na hodinách je zakázané. Fotografie budeme priebežne na hodinách zhotovovať my a uverejňovať ich na Facebook profile PIMPOLLO, poprípade na stránke www.pimpollo.sk. Ak  si chcete zhotoviť fotografie, oznámte to prosím lektorke vopred.

5. Na kurz neprichádzajte, pokiaľ vy alebo Vaše dieťatko trpíte infekčnou chorobou, alebo máte podozrenie, že by choroba mohla prepuknúť. Zabráni sa tým, aby sa vyučovací priestor stal miestom šírenia nákazlivých chorôb.

6. V prípade Vašej absencie je dobré, ak sa vopred ospravedlníte!

7. V prípade vami neospravedlnenej absencie strácate nárok na náhradu danej vyučovacej lekcie. Po dohode s lektorkou je možné nahradiť si vopred ospravedlnenú vymeškanú hodinu v iný deň v druhej pobočke.

8. Alikvotná časť školného môže byť na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátená z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 4 týždne za sebou idúcej) choroby, pokiaľ bude žiak včas riadne ospravedlnený a doloží lekárske potvrdenie.

9. Noví záujemcovia o kurz majú možnosť zúčastniť sa s dieťaťom na tréningovej hodine po zaplatení poplatku 4 €. Ak sa rozhodnú, že bude dieťa krúžok navštevovať, bude tento poplatok po zaplatení školného vrátený, poprípade odpočítaný od školného.

10. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa na nás prosím obráťte, radi Vám odpovieme.
Návrat na obsah