Cenník - Pimpollo - Yamaha Class

Prejsť na obsah

CENNÍK
KURZ
počet žiakov
v skupine
dĺžka učebnej lekcie
školné mesačne
školné druhý polrok
celoročné školné
1.
Robík (ROB)
(od 4 do 18 mesiacov)
10-12
45 min
15,50
77,50155,-
2.
Prvé krôčiky k hudbe (KKK)
(od 18 mesiacov do 4 rokov)
10-12
45 min
15,50
77,50155,-
3.
Rytmické krôčiky (WUM)
(od 4 do 6 rokov)
6-845 min
15,50
77,50155,-
- garantujeme 16 hodín +  minimálne 1 náhradnú hodinu na konci každého polroka
Platobné podmienky:
Hromadná ukážková hodina (skrátená lekcia spojená s informačným blokom), organizovaná na začiatku každého polroka je grátis.

Záujemcovia o kurz uhradia školné do druhej hodiny v hotovosti  alebo bezhotovostným prevodom na účet uvedený v zmluve.
V hotovosti sú akceptované iba ročné a polročné platby uhradené do  druhej lekcie od začiatku kurzu, bezhotovostné platby musia byť uhradené najneskôr do 2. vyučovacej hodiny daného obdobia.  Do popisu transakcie uveďte meno a priezvisko dieťaťa + pobočku, ktorú bude navštevovať (napr. Jožko Pimpolko, Jazero).

V prípade jednorázovej absencie na strane žiaka nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, respektíve vrátenie školného. Žiak si môže prísť po dohode s lektorkou hodinu nahradiť  do ktorejkoľvek pobočky.

Alikvotná časť školného môže byť na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátená z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 3 týždne za sebou idúcej) choroby, pokiaľ bude žiak včas riadne ospravedlnený a doloží lekárske potvrdenie.

Neplatíte žiadne zápisné poplatky !


Cenník učebných materiálov:
Učebné materiály nie sú v cene školného a je potrebné si ich zakúpiť. Materiály podliehajú autorským právam a nie je dovolené ich ďalej kopírovať alebo verejne prezentovať.
Slúžia iba pre výučbu a domáce opakovanie.


Učebný materiálCena
1,Leporelo + CD
Robík (ROB)
(slúži len pre domáce použitie)
16 €
2,Žlté leporelo + CD
Prvé krôčiky k hudbe (KKK)
16 €
3,Modré  leporelo + CD
Prvé krôčiky k hudbe + (KKK)
16 €
4,Pracovný zošit + CD + Rytmické karty
Rytmické krôčiky (WUM)
16 €
Pred nástupom do kurzu si zakúpite u lektorky materiál potrebný k výučbe (viď cenník). Potom už len stačí vypísať  2x zmluvu na zabezpečenie vyučovania, uhradíte školné prevodom na účet školy a môžete sa stretávať s rovesníkmi svojich detí na našich hodinách.
Návrat na obsah