Cenník - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

CENNÍK
KURZ
počet žiakov
v skupine
dĺžka učebnej lekcie
školné mesačne
školné druhý polrok
celoročné školné
1.
Robík (ROB)
(od 4 do 18 mesiacov)
10-12
45 min
16,50
82,50165,-
2.
Prvé krôčiky k hudbe (KKK)
(od 18 mesiacov do 4 rokov)
10-12
45 min
16,50
82,50165,-
3.
Rytmické krôčiky (WUM)
(od 4 do 6 rokov)
6-845 min
16,50
82,50165,-
4.
Music Parade (MP)
(od 4 do 6 rokov)
6-8
45 min
18,50
92,50
185,-
V každom polroku garantujeme 16 riadnych vyučovacích hodín.

Platobné podmienky:
Hromadná ukážková hodina (skrátená lekcia spojená s informačným blokom), organizovaná na začiatku každého polroka je grátis.

Záujemcovia o kurz uhradia školné do druhej hodiny v hotovosti  alebo bezhotovostným prevodom na účet uvedený v zmluve.
Školné sa platí za september jednorázovo a potom stále dva mesiace vopred.
Do popisu transakcie uveďte meno a priezvisko dieťaťa + pobočku, ktorú bude navštevovať (napr. Jožko Pimpolko, Jazero).

V prípade jednorázovej absencie na strane žiaka nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, respektíve vrátenie školného. Žiak si môže prísť po dohode s lektorkou hodinu nahradiť  do ktorejkoľvek pobočky.

Neplatíte žiadne zápisné poplatky !Učebný materiálCena
1,Leporelo + CD
Robík (ROB)
(slúži len pre domáce použitie)
12 €
2,Žlté leporelo + CD
Prvé krôčiky k hudbe (KKK)
12 €
3,Modré  leporelo + CD
Prvé krôčiky k hudbe + (KKK)
12 €
4,Pracovný zošit + CD + Rytmické karty
Rytmické krôčiky (WUM)
12 €
5,
Pracovný zošit
Music Parade (MP)
12 €
Pred nástupom do kurzu si zakúpite u lektorky materiál potrebný k výučbe (viď cenník). Potom už len stačí vypísať  2x zmluvu na zabezpečenie vyučovania, uhradíte školné prevodom na účet školy a môžete sa stretávať s rovesníkmi svojich detí na našich hodinách.
Návrat na obsah