Hudobná škola YAMAHA - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame
Občianske združenie PIMPOLLO - jediný držiteľ Hudobnej školyYamaha v košickom kraji pre vás a vaše deti organizuje kurzy Hudobnej školy YAMAHA, ktoré pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie:
„Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“
Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité. Najvýznamnejšie časové okná sú v ranom veku dieťaťa, preto je dôležité začať formovať jeho vývoj už od 4. mesiaca.
Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia.

Navyše hudba výrazne prispieva k rozvoju osobnosti a tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od športu, kde ide vždy o súťaženie (vyššie, ďalej, rýchlejšie), sú v hudobnej oblasti rozvíjané schopnosti počúvanie, ohľaduplnosť a empatia.
Aktuality

Tešíme sa na vás :


 
v pondelok v ROC Emerka v Prešove
v utorok na KVP
v stredu na JAZERE
vo štvrtok v STAROM MESTEUž po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.

Prihláška do HŠ YamahaZmluva na zabezpečenie výučby (odkaz na stiahnutie nižšie) začína platiť podpisom oboch zmluvných strán.

Záujemca o výučbu odoslaním tejto prihlášky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a nakladaním so svojimi osobnými údajmi Občianským združením PIMPOLLO pre potreby tejto spoločnosti na dobu neurčitú až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

INFORMÁCIE o k organizácii kurzov ( HŠ Yamaha a KĽT Halúzka) v súvislosti s COVID-19

  • pred vstupom do učebne si rodičia aj deti vydezinfikujú ruky
  • zákonný zástupca pred začiatkom hodiny podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti neprišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19
  • v prípade podozrenia  lektora na chorobu, ktorá by mohla ohroziť zdravie ostatných, si prevádzkovateľ  kurzov vyhradzuje právo vylúčiť choré dieťa ako aj rodiča z vyučovania
  • lektor na hodine používa štít
  • pomôcky sa počas hodiny nerozdávajú ani nezbierajú, každý rodič dostane na začiatku hodiny sadu nástrojov, ktoré sa budú počas hodiny používať a ktorú na konci hodiny vráti lektorovi na dezifenkciu pred ďalším použitím
  • maskoti jednotlivých programov sa budú vítať a lúčiť s deťmi bez fyzického kontaktu
  • medzi jednotlivými hodinami sa priestor vetrá a dezinfikuje, čo môže spôsobiť menší časový posun začiatku nasledujúcej hodiny

Lucia Miklošová
štatutárny zástupca Pimpollo, o.z.

Návrat na obsah