Music Parade - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

MUSIC PARADE – program pre deti od 4 rokov

Materskú reč sa dieťa učí hovorením – počúvaním a napodobňovaním. Ako matka alebo otec to iste zažívate denne. Sledujete, ako sa slovná zásoba Vášho dieťaťa rozširuje a upevňuje.
Rovnakým spôsobom učíme deti v programe Music Parade aj hudbu, len s tým rozdielom, že namiesto reči deti počúvajú a spievajú melódie, ktoré následne hrajú na klávesových nástrojoch.
Slovená zásoba dieťaťa vo veku 4-6 rokov sa výrazne rozširuje. Od približne 900 slov na konci tretieho roka života na viac než 2300 slov na konci 6 roka. Pokiaľ v tomto období dôsledne pracujeme postupom „posluch – spev – hra“, dosahujeme kvalitatívne porovnateľné výsledky aj v hudobnej oblasti.
V programe Music Parade ponúkame deťom hudobnú náuku atraktívnou formou s dôrazom na rozvoj hudobného cítenia.
  • Deti sa učia pri speve správnej intonácii.
  • Zvládnu hru melódií s päťtónovým rozsahom na klávesových nástrojoch v dvoch tóninách.
  • Naučia sa vnímať hudbu, rozpoznávať hudobné formy a zapájať sa do orchestrálnej hry.
  • Rozpoznávajú metrum, prízvučnú a neprízvučnú dobu.
  • Naučia sa rozlišovať a interpretovať základné rytmické hodnoty.
  • Deti získajú istotu v tonálnom cítení – rozlišujú sluchom toniku a dominantu a sú schopné ich zahrať na klávesovom nástroji.

Odporúčaný vek:
od 4 do 6 rokov
Počet v skupine:  
8–10 v skupine v sprievode rodiča
Vyučovacia doba:
jedna lekcia týždenne
Učebný materiál:
pracovný zošit
Návrat na obsah