Pravidlá kurzov - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah
PRAVIDLÁ KURZOV

1. Na vyučovanie prichádzajte načas, 5 minút pred začiatkom lekcie. Doprajte sebe aj dieťaťu čas na zoznámenie sa s prostredím.
2. Pravidelne si noste pomôcky.
3. V prípade Vašej absencie je dobré, ak sa vopred ospravedlníte.
4. Na kurz neprichádzajte, pokiaľ vy alebo Vaše dieťatko trpíte infekčnou chorobou. Pokiaľ máte podozrenie, že by sa nákazlivá choroba mohla prejaviť, včas svoju neprítomnosť na kurze ospravedlňte. Zabránite tým tomu, aby sa vyučovací priestor stal miestom šírenia nákazlivých chorôb.
5. Ak dieťatko odmieta spolupracovať skúste ho motivovať vlastným príkladom. Ak to nepomáha upokojte ho prosím (kvôli efektivite vyučovania ostatných detí) mimo vyučovacej miestnosti. Ak sa dieťatko upokojí, opäť sa môžete pridať k svojej skupinke a pokračovať vo výučbe.
6. Na hodinách nie je v žiadnom prípade dovolené jesť! Výnimkou je program Robík, kde je možné dieťatko dojčiť.
7. Ak máte záujem o fotografovanie svojho dieťaťa, či vytvorenie krátkeho obrazového záznamu z výučby, oznámte to prosím lektorke vopred. Videokamerou je možné nahrávať cca 5 minútovú výučbu.
8. V prípade Vašej absencie strácate nárok na náhradu danej vyučovacej lekcie. Po dohode s lektorkou je možné nahradiť si vopred ospravedlnenú vymeškanú hodinu v iný deň.
9. Zároveň je možné na hodinu, ktorú nemôžete z rôznych dôvodov absolvovať prihlásiť sa on-line formou. Prihlasovacie údaje a termín on-line hodiny dostanete po dohode od lektorky.
10. Záujemcovia o kurz majú možnosť zúčastniť sa jednej ukážkovej hodiny počas rozbehnutého školského roka grátis.
11. Našou snahou je neprekračovať max. počet detí v skupinke. Rešpektujte to prosím v prípade, ak ste si na hodinu pozvali kamarátku s dieťatkom. Je dobAlikvotná časť školného môže byť na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátená z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 3 týždne za sebou idúcej) choroby, pokiaľ bude žiak včas riadne ospravedlnený a doloží lekárske potvrdenie.ré ak ich lektorke nahlásite aspoň deň vopred.
12. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sa na nás prosím obráťte, radi Vám odpovieme.
Návrat na obsah