Robík - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

Robík - kurz hudobného rozvoja detí od štvrtého mesiaca

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA  pre deti od 4 (!!!) do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu (so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúsenosti). Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.
Podstatou je proces “voľného objavovania”. Dieťatku dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí.
Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života – kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby, je tuleň Robík. Jednoduché tematický usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD.
Odporúčaný vek:
od 4 do 18 mesiacov
Počet v skupine:  
8 – 12 detí v sprievode jedného z rodičov
Vyučovacia doba:
jedna lekcia týždenne
Obsah učiva:
poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností
Učebný materiál:
príručka pre rodičov, CD s piesňami a hudobnými ukážkami
Návrat na obsah