O nás - Pimpollo - Rodinné centrum Krásna

Prejsť na obsah
Rodinné centrum
Cieľom nášho rodinného centra je umožniť rodičom na materskej a rodičovskej  dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ponúknuť im relaxáciu a rozptýlenie. Poslaním RC je taktiež vytvoriť esteticky príťažlivé prostredie pre návštevníkov, kde sa budú môcť realizovať ich záujmy - či už organizovanými podujatiami (záujmové kluby, tvorivé dielne, prednášky a besedy s umelcami, športovcami, lekármi a pod.), alebo v neorganizovaných činnostiach (materiálne zabezpečenie musí ponúknuť návštevníkom  možnosť výberu - čomu sa budú v danej chvíli venovať). Cieľom je taktiež vytvorenie bezpečného, otvoreného priestoru pre všetkých v rámci komunity a priestor pre skupinové vzdelávacie a voľno časové aktivity.


Návrat na obsah