Hudobná škola YAMAHA - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame
Občianske združenie PIMPOLLO - jediný držiteľ Hudobnej školyYamaha v košickom kraji pre vás a vaše deti organizuje kurzy Hudobnej školy YAMAHA, ktoré pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie:
„Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“
Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité. Najvýznamnejšie časové okná sú v ranom veku dieťaťa, preto je dôležité začať formovať jeho vývoj už od 4. mesiaca.
Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia.

Navyše hudba výrazne prispieva k rozvoju osobnosti a tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od športu, kde ide vždy o súťaženie (vyššie, ďalej, rýchlejšie), sú v hudobnej oblasti rozvíjané schopnosti počúvanie, ohľaduplnosť a empatia.
Aktuality
Tešíme sa na vás 
na ukážkových hodinách :
9.00 program ROBÍK
10.00 program Prvé krôčiky k hudbe
štvrtok 7.9. 
MC PASTIERIK, Tomášikova 35
pondelok 11.9. 
ROC EMERKA, Bernolákova 21, Prešov

pondelok 11.9.
17.30 program MUSIC PARADE
MC PASTIERIK, Tomášikova 35
štvrtok 14.9.
16.30 program MUSIC PARADE
SZŠ DNEPERSKÁ

 
Už po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.

Prihláška do HŠ YamahaZmluva na zabezpečenie výučby (odkaz na stiahnutie nižšie) začína platiť podpisom oboch zmluvných strán.

Záujemca o výučbu odoslaním tejto prihlášky súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a nakladaním so svojimi osobnými údajmi Občianským združením PIMPOLLO pre potreby tejto spoločnosti na dobu neurčitú až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrat na obsah