O nás - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

Výučba jednotlivých programov vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a sluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Každým programom deti sprevádza plyšová hračka. Výučba je pomocou tematických piesní, rytmických hier, elementárnej hry na hudobné nástroje, pohybovej hry spojenej s počúvaním hudby, výtvarnej a pracovnej činnosti, poznávania sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností.
Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome i predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností. V dojčenskom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné brebtanie“ piesní k intenzívnemu prepájaniu siete nervových buniek v mozgu. Pri intenzívnom a aktívnom prežívaní hudby zvládajú deti v tomto veku hudobnú komunikáciu ako svoju druhú materinskú reč.
Vo veku od štyroch do piatich rokov dochádza u detí k výraznému rozšíreniu slovnej zásoby. To je doba, kedy majú ideálne predpoklady k pochopeniu hudobných vzťahov a súvislostí.
Neoceniteľným vedľajším efektom je skutočnosť, že spoločným muzicírovaním dochádza k neporovnateľne výraznejšiemu rozvoju sociálnych schopností a vzťahov.
Návrat na obsah