Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame
Občianske združenie PIMPOLLO organizuje
Krúžok ľudového tanca "Halúzka" pre deti od 3 do 6 rokov
Hudobno-pohybová príprava  v útlom veku  dokáže  ovplyvniť vývoj dieťaťa, hlavne jeho pohybové schopnosti, estetické cítenie, disciplinovanosť, sebavedomie, prispôsobivosť, samostatnosť, rozhodnosť, pohotovosť, tvorivosť a pod.
Ľudové umenie je priam predurčené rozvíjať tieto vlastnosti, pričom sa deti naučia chápať krásu našich slovenských tradícií.
Deti a ich hravosť, bezprostredné správanie, pohybová zdatnosť nám dávajú príležitosť tieto predpoklady  zdokonaliť  prostredníctvom ľudových hier a pásiem.
Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu
a považuje sa za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu.
Aktuality


Zápis do HALÚZKY bude prebiehať počas prvého septembrového týždňa.

3.9. -JAZERO
- VERITAS
4.9. - KRÁSNA
5.9. - KVP

TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH 

MALÝCH FOLKLORISTOV !


Návrat na obsah