Základné informácie - Pimpollo - Halúzka

Prejsť na obsah

DĹŽKA KURZU:
  • kurz prebieha od septembra do júna
  • (do kurzu je možné nastúpiť aj v priebehu školského roka)

ČASOVÁ DOTÁCIA:
1 x týždenne / 60 minút

SKUPINA:
deti sa hodín zúčastňujú samé bez prítomnosti rodiča

Deti si na hodinách osvoja:
  • základy ľudového tanca
  • základy klasického tanca
  • pohybové hry a aktivity
  • vnímanie rytmu
  • koordináciu pohybu
  • správne držanie tela
  • estetické cítenie
  • kladný vzťah k umeniu, tancu, hudbe
Návrat na obsah