Prvé krôčiky k hudbe - Pimpollo - Hudobná škola YAMAHA

Prejsť na obsah

Prvé krôčiky k hudbe - hravý hudobný program pre deti od 18 mesiacov

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.
Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov – moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.
Odporúčaný vek:
od 18 mesiacov do 4 rokov
Počet v skupine:  
8 – 12 v sprievode rodiča či starého rodiča
Vyučovacia doba:
jedna lekcia týždenne
Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti
Učebný materiál:
leporelá  vrátane  doprovodných CD
Návrat na obsah